Saturday, March 11, 2023

Thành kính phân ưu thầy Giuse Hoàng Văn Long

Chúng em học sinh trường Trung Học Nguyễn Khuyến, quận Tân Bình, tỉnh Gia Định, xin thành kính chia buồn cùng cô và gia đình.

Nguyện xin Chúa nhân từ đón nhận linh hồn thầy Giuse vào nơi vinh phúc .
No comments:

Post a Comment