Thursday, March 9, 2023

Quán Ven Đường: Trí tuệ nhân tạo giả giọng nói lường gạt lấy tiền….

Trích lại từ bài viết của thầy Huỳnh Chiếu Đẳng (HCD) 9-Mar-2023

-----------
Nguồn tin và chi tiết : https://biz.crast.net/they-thought-their-loved-ones-were-calling-for-help-it-was-an-ai-scam/
 
HCD : Viết chữ đen : Nhiều người bị gạt, thí dụ : bà Ruth Card, 73 tuổi ở Regina (Canada), nhận được phone từ người lạ nói cháu bà, anh Brandon, bị tạm giam, không có smartphone để liên lạc và cần một số tiền để đóng thuế chân để được tại ngoại.
AI giả giọng nói đang tràn lan, hầu hết nạn nhân đều khó xác định được thủ phạm. Các công ty tạo ra AI cũng chưa có luật hay phải chịu trách nhiệm về việc kẻ khác dùng nó để gạt người khác. Chỉ cần nghe giọng một người trong 5 giây đồng hồ, AI bắt chước được giọng người đó y như thật.
Kết luận :Hậu giả nhiều lắm, kể vài chuyện :
1. Những bài diện văn, những lời phát biểu của các nhân vật quan trọng từ nay trờ đi sẽ khó phân biệt được giả chân.
2. Giọng ca vàng của các ca sĩ nổi tiếng một vài năm tới sẽ trở thành "giọng ca bèo"
3. "Bạn bè thân nhân" "gặp nạn" và sẽ giận nhau liên chia (gặp nạn mới mươn tiền được … Tui quen nó từ nhỏ, cứ tường nó là người đàng hoàng, nó mượn tiền tôi, giờ đây nói ngược.
4. …………..
.………
13. Đã manh nha hình ảnh và video của "chính các bạn" làm chuyện phi pháp bị quay phim tại trận lan trà trên "mạng xã hội"

Rồi sao : Để tránh cho "thân nhân AI" gọi cell phone đến mượn tiền thì các bạn nên có con số mật mã cho gia đình, hay hỏi tùng lum chi tiết cá nhân thì "thân nhân AI" sẽ lòi mặt gian ngay. Thí dụ trường hợp cháu gọi bà xin tiền như trên thì bà nên hỏi cháu vậy chớ cha mẹ con làm đám cưới ở nhà thờ nào, ở city nào…năm nào, hỏi em gái con tên gì…Dĩ nhiên hỏi một lúc thì "thân nhân AI" bí xị.
-----------

No comments:

Post a Comment