Friday, August 7, 2020

CÓ HAI ĐIỀU PHẢI NHỚ

• Có hai thứ bạn nên tiết kiệm, đó là sức khỏe và lời hứa.
• Có hai thứ bạn phải cho đi, đó là tri thức và lòng tốt.
• Có hai thứ bạn phải thay đổi, đó là bản thân và nhận thức.
• Có hai thứ bạn phải giữ gìn, đó là niềm tin và nhân cách.
• Có hai thứ bạn phải trân trọng, đó là gia đình và hiện tại.
• Có hai thứ bạn phải tự mình thực hiện, đó là lao động và chịu trách nhiệm với việc mình làm.
• Có hai thứ bạn phải lãng quên, đó là đau thương và hận thù.
• Có hai thứ bạn phải khắc ghi, là công ơn Mẹ Cha và sự giúp đỡ của người khác.
• Có hai thứ bạn buộc phải có để là người thành công, đó là đam mê và lòng kiên trì.
• Có hai thứ bạn không được làm, đó là hãm hại người khác và phản bội lòng tin.
• Có hai thứ bạn phải bảo vệ, đó là danh tín và lẽ phải.
• Có hai thứ bạn phải chấp nhận, là cái chết và sự khác biệt.
• Có hai thứ bạn phải kiểm soát, đó là bản năng và cảm xúc.
• Có hai thứ bạn phải tránh xa, đó là cám dỗ và sự ích kỷ.
• Có hai thứ bạn luôn phải sử dụng mà đừng hà tiện, là tiền bạc và kinh nghiệm.
• Có hai thứ bạn không được sợ sệt, là cái ác và sống thật.
• Có hai thứ bạn phải nuôi dưỡng, là tình yêu và sự bao dung.
• Có hai thứ mà bạn cần phải đạt được trong cuộc sống, đó là thành đạt và hạnh phúc.


 
Luật sư Lê Luân