Sunday, October 8, 2017

Nước Thánh

Một người phụ nử đến gặp Thiền Sư và hỏi:
- Thưa Thiền Sư, dạo này chồng con hay bồn chồn nóng nảy và vủ phu, hễ cứ nói đọng là nổi nóng làm um sùm lên
Thiền Sư nói:
- Con hãy mang thứ nước này về, mỗi khi chồng con nóng nảy thì hãy ngậm nó vào. Nhớ là chỉ ngậm chớ không được uống
Một tuần trôi qua, người phụ nử lại tìm đến:
- Tuần trước con đến đây và đã được thầy ban cho nước thánh, hai vợ chồng con giờ rất thuận hòa, nay chồng con bảo lên cảm ơn thầy và xin thêm nước thánh ạ
- Nước thánh gì đâu con, chỉ là nước lã, con ngậm vào thì bớt cái mồm đi, con đến đây chỉ có thời gian ngắn mà ta đau hết cả đầu nói chi là chồng con.

(Sưu tầm)


No comments:

Post a Comment