Sunday, October 15, 2017

Cáo Quan

Tác giả: Nguyễn Khuyến 

Quan chẳng quan thì dân, chiếu trung đình ngất ngưởng ngồi trên, 

nào lềnh, nào cả, nào bàn ba, 
tiền làm sao, gạo làm sao, đóng góp làm sao, 
một năm mười hai tháng thảnh thơi,
cái thủ lợn nhìn thầy đà nhẵn mặt.

Già chẳng già với trẻ, đàn tiểu tử nhấp nhô đứng trước,

này thơ, này phú, này đoạn một, 
bằng là thế, trắc là thế, lề lối là thế, 
ba vạn sáu nghìn ngày thấm thoắt,
con mắt già cái kính đã mòn tai.

No comments:

Post a Comment