Saturday, June 1, 2024

NHỮNG CÁI CẦN BIẾT

(Bài sưu tầm)
- BIẾT NGƯỜI (Tri bỉ)
- BIẾT MÌNH (Tri kỷ)
- BIẾT THỜI THẾ (Tri thời)
- BIẾT NGUỒN GỐC (Tri nguyên)
- BIẾT ĐỦ (Tri túc)
- BIẾT DỪNG LẠI (Tri chỉ)
- BIẾT SỢ (Tri cụ)
- BIẾT THAY ĐỔI (Tri biến)
- BIẾT NHƯỜNG NHỊN (Tri nhẫn)
Biết Gì Thì Biết nhất là phải BIẾT ĐIỀU!
1. Biết mở miệng ra nói chuyện thì cũng nên biết ngậm miệng lại đúng lúc.
2. Biết hứa thì cũng nên biết giữ lời.
3. Biết vui vẻ bạn bè chí cốt bên nhau lúc vinh quang thì cũng nên biết cùng giúp đỡ nhau trải qua giông bão.
4. Biết nhờ vả người khác thì cũng nên biết cảm ơn chân thành.
5. Biết NHẬN được thì cũng nên biết CHO đi.
6. Biết khó chịu khi người khác chen lấn chỗ của mình thì cũng nên biết xếp hàng, nói khẽ cười duyên khi đi vào thang máy.
7. Biết nhận được sự giúp đỡ từ người khác khi ta rơi xuống bùn lầy thì cũng nên biết dang tay che chở khi người khác vấp ngã trong đời.
8. Biết ngửa tay xin tiền cha mẹ khi nhỏ thì cũng nên biết báo hiếu cha mẹ khi lớn.

Ở đời, biết gì thì biết, ĐỪNG QUÊN BIẾT ĐIỀU!

(Sưu tầm)

No comments:

Post a Comment