Sunday, June 9, 2024

CÓ MỘT CẠM BẪY MANG TÊN "NHÀN HẠ”

Khi con chuột ở trong một cái hũ toàn là gạo. Nó cảm thấy cuộc sống thật an nhàn và thế là nó chỉ ở yên đấy rồi hưởng thụ.
Mãi cho đến một ngày, hũ cạn hết gạo.
Lúc này nó mới phát hiện ra nó đang ở sâu dưới đáy hũ và không thể nào ra ngoài được nữa. Nó đành lực bất tòng tâm nhìn ra bên ngoài và khóc.
Bạn nên ghi nhớ: Ở trong độ tuổi có thể chịu đựng được thử thách của cuộc sống đừng lựa chọn "An Nhàn".
"TUỘT DỐC THÌ DỄ, MÀ LEO DỐC THÌ KHÓ"
----
Còn trẻ đừng hi vọng sống an nhàn.
Còn làm được, thì cố mà làm !!
Còn học được thì cố mà học !!!
Có như vậy bạn mới có cơ hội nghỉ hưu sớm, an nhàn ở tuổi già.
(Sưu tầm)

No comments:

Post a Comment