Sunday, June 18, 2023

Wo Wang - Từ Phụ hay Hiền Phụ

Tác giả: Wo Wang

Hôm nay là ngày lễ "Từ Phụ" bên Mỹ này, nên sáng nay có người bạn hỏi WW rằng:
- Hôm nay là ngày lễ của cha (ba, phụ thân), vậy mình dùng chữ ngày lễ "Hiền Phụ" được không, hay là dùng chữ "Từ Phụ" mới đúng?
WW nghe hỏi xong mới trả lời rằng:
- Trong tự điển Hán-Việt có hai chữ "Từ Phụ" để chỉ người cha hiền lành, luôn yêu thương mái ấm gia đình và cố chăm lo cho con cái được bình an, cơm no, áo ấm v.v...  Sau đó WW ngừng lại vài giây rồi mới nói tiếp:
- Tự điển Hán-Việt có hai chữ "Hiền Mẫu", nhưng không có hai chữ "Hiền Phụ", bởi vì khi mà hai chữ này tách ra nghĩa của từng chữ một, có thể làm cho người nghe dễ hiểu lầm, vì chữ "Hiền" thì ai cũng biết rồi, nhưng chữ "Phụ" có thể là "Phụ Nữ", hay "Phụ Thân" v.v...Nên hai chữ "Hiền Phụ" tuy không có trong tự điển Hán-Việt, nhưng đã được đa số hiểu ngầm là để chỉ về người phụ nữ ngoan hiền (hiền thục), hay người vợ hiền (như Hiền Thê = Vợ ngoan hiền, giỏi giang v.v...).
Người bạn nghe WW trả lời xong, đã vui vẻ và thích sự trả lời của WW nên đã nói với WW là:
- Ô vậy là từ nay XXX sẽ dùng hai chữ "Từ Phụ" cho ngày lễ của cha (ba, phụ thân).
WW chúc tất cả những ai là cha hoặc sắp được làm cha ngày lễ "Từ Phụ" hôm nay được nhiều vui vẻ và hạnh phúc bên mái ấm gia đình  cha cha cha ......

Wo Wang

No comments:

Post a Comment