Sunday, June 11, 2023

Lời Nhủ Bạn 4.1

Tác giả: Châu Thái Lê

Con trai ơi, ngày mai mày lấy vợ
mừng có mừng, tao vẫn sợ ớn da
ngày mai này mày thuộc về người ta
biết may rủi phận mười ba bến nước
bạn chí cốt thương mày tao dặn trước
có vợ rồi chớ đi ngược về xuôi
thôi nhé con, từ giã những cuộc vui
ngày chí tối lo lui cui cày cấy
bao nhiêu người đi qua mày đã thấy
được mấy ai thoát ải - Lệnh Của Bà
chỉ con vịt vợ bảo - đấy con gà !
vâng mày ạ, cho yên nhà yên cửa
đừng than trách bởi tự mình chọn lựa
bỏ vỏ dưa sợ gặp nữa vỏ dừa
số trời dành không thiếu cũng chẳng thừa
đời vẫn thế như khi mưa lúc nắng
có giận vợ thì cũng đừng quở mắng
vì đàn bà nói nặng họ nhớ dai
trót sinh ra làm phận râu mày
là hiểu trước đã có ngày thua thiệt
vợ lớn tiếng cọc cằn, mình giả điếc
sợ gì ai lỡ biết sẽ chê cười
miệng thế gian năm họ nói thành mười
giỏi đốc xúi, giúp lời ai giúp của
mình nhẫn nhịn hiền lành thì có bữa
vợ động lòng tự sửa tính hung hăng
dù số xui gặp vợ dữ như chằng
nên độ lượng, khuyên răn nhỏ nhẹ
đá dẫu cứng nước chảy hoài khe khẽ
nhu chế cương là lý lẽ thắng người
đàn bà thường nói ngọt họ sẽ cười
tới chừng đó mặc sức mày dụ khị
thôi, đến đây thơ cũng vừa cạn ý
gẫm thân tao mà thấy đỡ lo
hứa tận tình thở không khí tự do
e đến lúc treo dzò rời sân cỏ
ngày mai sang ngang, dĩ vãng thôi từ bỏ
còn địa chỉ mấy em thì vất đó cho tao ...
Châu Thái Lê

No comments:

Post a Comment