Thursday, September 1, 2022

Ăn không em

Một chàng sinh viên chở bạn gái trên một chiếc xe đạp. Ðang đi, bỗng nhiên chàng thắng lại cái "ké…é….ét" ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi:

– Ăn không.

Nàng:  Ăn !!!

Chàng: Có thế chứ ! Bộ phanh xe này anh mới thay hồi sáng đó!

Nói rồi, chàng tiếp tục đạp xe đi.

No comments:

Post a Comment