Sunday, April 14, 2024

Huong Nguyen - GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG...

Tác giả: Huong Nguyen

Phòng mạch buổi tối trễ. Gần đóng cửa mới có một phụ nữ vô khám. Cô này 50 tuổi, mệt mỏi, xanh xao, lâu nay chưa hề khám sức khỏe hay xét nghiệm tổng quát...
Cô là chủ lò bún. Làm việc vất vả từ sáng tới khuya. Tôi hỏi khéo:
- Em có tiếp xúc với hóa chất không?
- Dạ có. Em tiếp xúc với hóa chất mỗi ngày...
** Vậy là đủ hiểu rồi hả bà con?
Ăn vài tô bún độc hại có sao đâu. Chỉ lâu lâu độc chất buồn tình kích hoạt tế bào bình thường biến đổi thành tế bào ung thư thôi...
Như cô chủ lò bún. Có khi nào gậy ông đập lưng ông không? ** Còn vô số mặt hàng thực phẩm ở VN bị gian thương tẩm hóa chất để bán. Vì lợi nhuận, họ giết hại lẫn nhau và hại luôn chính họ.


No comments:

Post a Comment