Tuesday, May 9, 2023

Chủ tịch VASI: ‘Chúng ta mới chỉ sản xuất được cái ốc vít biển số xe ô tô’

LÊ NGÀ - 23/02/2023 13:34

(VNF) - Ông Phan Đăng Tuất, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VASI), cho biết: "Trên một chiếc ô tô hiện nay có hơn 20.000 chi tiết linh kiện, cần tới hơn 200 mã kim loại. Hiện nay các doanh nghiệp tại Việt Nam chưa thể chế tạo được một mã kim loại nào trong tổng số 200 mã đó. Chúng ta chỉ mới làm được cái ốc vít bắt biển số xe".

Xem tiếp tại:
https://m.vietnamfinance.vn/chu-tich-vasi-chung-ta-moi-chi-san-xuat-duoc-cai-oc-vit-bien-so-xe-o-to-20180504224281156.htm

No comments:

Post a Comment