Thursday, January 26, 2023

Chuyện vui về Bác Sĩ

Tại phòng khám bịnh, cô y tá hỏi bác sĩ:
- Thưa bác sĩ, tại sao cứ mỗi lần em cúi xuống nghe tim mạch bệnh nhân, thì mạch anh ta lại đập mạnh?
Bác sĩ:
- Cô hãy gài nút áo lại!
----------
Tại phòng cấp cứu, bác sĩ hỏi cô y tá trực:
- Hôm nay có ca nào không?
- Thưa bác sĩ, có hai ca. Ca nhẹ do tai nạn xe hơi. Ca khá nặng do ông chồng dám từ chối không rửa chén cho vợ!

No comments:

Post a Comment