Saturday, March 26, 2022

Câu chuyện bình trà và ly trà

Người thầy hỏi học trò:
– Theo con, giữa bình trà với ly trà, thì cái nào nhận được nước trà?
Người học trò trả lời là ly trà được nhận.
Người thầy lại hỏi:
– Vậy ly trà muốn nhận nước trà thì nó phải nằm cao hơn hay thấp hơn bình trà.
Người học trò lại nói: "Dạ thưa thầy, ly trà phải nằm thấp hơn bình trà".

Bài học: Biết hạ thấp mình

Sống ở đời cũng vậy, bạn muốn nhận được điều gì, bạn muốn người khác trao cho mình giá trị, chỉ dạy, hướng dẫn cho mình thì bạn phải đặt mình ở vị trí thấp hơn. Đó chính là bài học về sự khiêm tốn!

Nếu bạn luôn tự cao, tự đại, cho rằng mình là nhất, luôn nói "Tôi biết rồi, tôi biết rồi" thì bạn sẽ không nhận được thêm cái gì nữa, vì chính bạn đưa mình lên cao quá, cho mình là ly nước đầy, không ai rót thêm vào được nữa.

(Sưu tầm)

No comments:

Post a Comment