Sunday, November 19, 2017

Những bài học thuộc lòng về thầy cô

 ✿ Bài Học thuộc lòng: ƠN THẦY của Khánh Linh.
(Trích trong Tập đọc lớp Nhì - Bộ Quốc gia Giáo dục VNCH xuất bản năm 1969)
• Nguồn: FB Nguyễn Trọng Tuấn / Tủ sách Tuổi Hoa.✿ Bài Học thuộc lòng: THƯ THĂM THẦY của Thôi Sao.

(Trích trong Tân Việt Văn lớp Nhứt của Bùi Văn Bảo - Sống Mới xuất bản năm 1967)

• Nguồn: Nguyễn Trọng Tuấn / Tủ sách Tuổi Hoa No comments:

Post a Comment